Ib René Laursen

 • Cand. jur. 1990

 • Advokat 1993

 • Møderet for Landsret 1993

 • Møderet for Højesteret 1998

 • Medlem af Højesteretsskranken 1999

 • Beneficeret offentlig forsvarer ved Retten i Holstebro og Vestre Landsret

         il@uldall-laursen.dk

Rådgiver vedrørende køb og salg af fast ejendom og virksomheder, herunder kontraktudfærdigelse, bestyrelsesarbejde, retssagsbehandling samt betalingsstandsning og konkurs.

 

Udfører aktivt retssager - såvel civile som straffesager - for alle retter, herunder Landsret og Højesteret.

 

Underviser i erhvervsjura og på uddannelsen for statsaut. ejendomsmæglere/valuarer.


 

  Tom Uldall Hansen

 • Cand jur. 1981

 • Advokat 1984

 • Møderet for Landsret 1984

 • Møderet for Højesteret 1989

 • Beneficeret offentlig forsvarer ved Retten i Holstebro og Vestre Landsret

 • Medhjælper ved Skifteretten

          tu@uldall-laursen.dk

Rådgiver erhvervslivet, organisationer og offentlige myndigheder vedrørende selskabsret, overdragelse, generationsskifte, rekonstruktion samt ledelsesjura, herunder bestyrelsesarbejde.

 

Udfører aktivt retssager - såvel civile som straffesager - for alle retter, herunder Landsret og Højesteret.

 

Underviser i selskabsret, ledelsesjura, ansættelsesret på Handelsskole og Handelshøjskole samt på ejendomsmægleruddannelsen.