Arbejdsområder

 • Agentaftaler

 • Akkorder

 • Ansættelsesaftaler

 • Arveforhold

 • Betalingsstandsninger

 • Bodeling

 • Direktørkontrakter

 • Due diligence

 • Dødsbobehandling

 • Eneforhandlingsaftaler

 • Entrepriseret

 • Erhvervsstrafferet

 • Erstatningsret

 • Generationsskifte

 • Inkasso

 • Interessentskabskontrakter

 • Konkursret

 • Kontraktsforhold

 • Køb og salg af fast ejendom

 • Landboret

 • Lejeret

 • Rekonstruktioner

 • Retssager

 • Selskabsret
  * aktionæroverenskomster
  * koncernforhold
  * likvidationer
  * omdannelse af selskaber
  * skattefri virksomhedsomdannelse
  * stiftelse af selskaber

 • Testamenter

 • Virksomhedsoverdragelser

 • Voldgiftssager

 • Ægtepagter